ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณ์จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 9,523.00 บาท (เก้าพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                       ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
                                (นายอติชาต อินทองคำ)
                นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

​​       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​             ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11