ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือยนต์

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     จ้างเหมาเช่าเรือยนต์ จำนวน 4 เที่ยว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูวนาท เเก้วออด โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                           ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
                                 (นางสาวทิพามาศ อุปน้อย)
​​       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​             ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเรือยนต์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10