ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายนิทรรศการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายนิทรรศการ

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายนิทรรศการ จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอพดา กรุ๊ป จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 12,646.33 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                           ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
                                 (นางสาวทิพามาศ อุปน้อย)
​​       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​             ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายนิทรรศการ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9