ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาทิตย์ คีรีวัฒน์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 9,200.00 บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                       ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
                           (นางสาวฤทัยรัตน์ พุทธกำเหนิด)
                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

​​       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​             ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11