ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเเพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเเพทย์

ประกาศ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้มีโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     ซื้อวัสดุทางการเเพทย์ จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ั้งสิ้น 15,693.05 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                       ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
                           (นางสาวฤทัยรัตน์ พุทธกำเหนิด)
                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

​​       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่งอ่าวไทยตอนกลาง
​             ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8