ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2563

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร  ประจำเดือนมกราคม 2563

✽กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย ร่วมเฝ้าติดตามสถานการณ์การฟักของไข่เต่ามะเฟือง ซึ่งในปีนี้มีแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่แล้ว 7 รัง บริเวณหาดในทอน หาดทรายแก้วในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต และบริเวณหาดบ่อดานหาดท้ายเหมือง จ.พังงา โดยรังแรกที่หาดท้ายเหมืองฟักเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 จำนวน 30 ตัว ไข่ที่ยังไม่ฟักอีก 55 ฟอง ได้นำไปฝังกลบใต้ผิวทรายบริเวณที่เดิม เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นตัวที่สมบูรณ์อีกรอบ และคาดว่าอีกประมาณ ๑-๒ วัน อาจจะฟักออกเป็นตัวเพิ่มอีก

กิจกรรม ศวทก.

✽วันที่ 22 ธันวาคม 2562  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดชุมพร “ชุมพร All for Green ชุมพรร่วมใจ เที่ยวไทยยั่งยืน” กับจังหวัดชุมพร

✽ วันที่ ๑๑ มกราคม 25๖๓ เจ้าหน้าที่ ศวทก. ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงทะเล ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ประจำปี 25๖๓ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน

✽วันที่ 14-16 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ ศวทก. จัดฝึกอบรม“การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น”ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  ณ โรงเรียนบ้านบางหยี ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมีคณะครูและ นักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมรวม 48 คน  การฝึกอบรมในครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล พร้อมทั้งทำการจำแนกชนิด และจัดทำใบงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลของทรัพยากรในท้องถิ่น

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

✽วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ ศวทก. ออกสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษบริเวณแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ตั้งแต่หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว เกาะพิทักษ์ 
อ.หลังสวน  จ.ชุมพร หาดริ้น และหาดท้องนายปานใหญ่ 
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี อ่าวเตล็ด อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช จากการสำรวจพบแมงกะพรุนลอดช่อง แมงกะพรุนรกช้าง แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย และพบแมงกะพรุนพิษ ได้แก่ แมงกะพรุนกล่อง (Morbakka sp.)

✽ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ ศวทก. รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร พบหลุมไข่เต่าทะเล ๑ หลุม คาดว่าเป็นแม่เต่ากระ ขึ้นมาวางไข่ในคืนวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓  บริเวณชายหาดเกาะกุลา อ.สวี จ.ชุมพร จึงทำรั้วล้อมหลุมไข่เต่าและปิดตาข่ายไว้ในบริเวณที่เต่าวางไข่ เพื่อป้องกันศัตรูตามธรรมชาติ และประสานงานในการดูแลหลุมไข่และจะได้ติดตามการฟักของไข่เต่า และการขึ้นวางไข่ของแม่เต่าครั้งต่อไป

✽ตั้งแต่ช่วงวันที่ 21 ธ.ค. 62 - 20 ม.ค. 63 ศวทก. ได้จับแจ้งสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในพื้นที่ จ.ชุมพร รวม 9 ครั้ง ได้แก่ เต่าตนุ มีชีวิต 1 ตัว ซากเต่าตนุ 3 ตัว ซากเต่ากระ 2 ตัว ซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบ 3 ตัว สำหรับเต่าตนุที่มีชีวิตเกยตื้นสภาพร่างกายอ่อนแอ เจ้าหน้าที่ ศวทก. จึงนำมายัง ศวทก. เพื่อดูแลรักษา เมื่อร่างกายเต่าทะเลแข็งแรงเจ้าหน้าที่จะนำปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป สาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากส่วนมากระบุสาเหตุการตายไม่ได้เนื่องจากซากมีสภาพเน่า บางตัวเมื่อผ่าชันสูตรพบเศษพลาสติก เชือกไนล่อน เอ็น ในลำไส้

 

ดาวน์โหลด

P_1
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 154
P_2
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 210