ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

✽วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ลดขยะทะเล ผ่านสื่อรณรงค์ในโรงภาพยนตร์ ณ ห้องประชุมลำแพน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสารคดีสั้น ความยาว 1 นาที ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ จำนวน 130 โรงภาพยนตร์ รวม 78,000 รอบ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563 ผู้เข้าชมภาพยนตร์สามารถเห็นสารคดีสั้น ไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการลดขยะทะเล ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม และทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

✽กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ร่วมกับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
นายภาคิณ คำวิลัยศักดิ์ นักร้องนักแสดงชื่อดัง ในกิจกรรม “One Man And The Sea” หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย เป็นการว่ายน้ำข้ามทะเลแบบตัวเปล่าของ โตโน่ พร้อมทีมนักว่ายน้ำกว่า ๓๐ ชีวิต จาก จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านหมู่เกาะอ่างทอง ๑๒ เกาะ และสิ้นสุดเส้นทางที่ฝั่งเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง ๘๒ กม. โดยกิจกรรมจะเริ่มในวันที่ ๑๙ มีนาคม ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๓ รวม ๑๘ วัน ทั้งนี้ เพื่อขอรับเงินบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น มอบให้กับศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ๔ แห่ง ประกอบด้วย (๑) ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จ.ระยอง (๒) ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต (๓) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน จ.ระยอง และ (๔) โรงพยาบาลเต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา จ.พังงา

กิจกรรม ศวทก.

✽วันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ( ศวทก.) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนบ้านปากมหาด หมู่ที่ 3 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ โรงเรียน องค์กรและประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน และร่วมรับฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงประโยชน์ของทรัพยากรป่าชายเลน

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

✽วันที่ 19 – 24 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ ศวทก. 
ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเลและความเป็นกรดของน้ำทะเล ในพื้นที่ จ.ชุมพร เกาะเต่า เกาะพงัน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และเกาะกระ 
จ.นครศรีธรรมราช ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ ดังนี้ ความลึก 5.5 – 50.5 เมตร ความโปร่งแสง 1.1 - 19 เมตร ความเค็ม 28.6 - 29.3 psu อุณหภูมิ 27.9 – 32.1  °C สำหรับค่า alkalinity และความเป็นกรด-ด่าง 
ได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการต่อไป

✽วันที่ 28 – 29 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ ศวทก. ทำการสำรวจปะการังในพื้นที่ อ.ปะทิว เพื่อประเมินสถานการณ์การฟอกขาว จากการสำรวจปะการัง 146 โคโลนี ได้แก่ ปะการังดอกไม้ 42 โคโลนี ปะการังโขด 35 โคโลนี ปะการังวงแหวน 30 โคโลนี ปะการังช่องเหลี่ยม 35 โคโลนี ปะการังรังผึ้ง 2 โคโลนี ปะการังถ้วยสมอง 2 โคโลนี ทั้งหมดไม่พบการฟอกขาว

✽วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างขยะชายหาดเพื่อศึกษายี่ห้อสินค้าจากขยะบริเวณหาดอรุโณทัยและหาดทุ่งมะขาม ซึ่งตัวอย่างที่ได้รวบรวมมา จะทำการจำแนกประเภทและยี่ห้อสินค้าจากขยะชายหาด

✽ตั้งแต่ช่วงวันที่ 21 ม.ค. - 20 ก.พ. 63 ศวทก. ได้รับแจ้งสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในพื้นที่ จ.ชุมพร รวม 12 ครั้ง ได้แก่ ซากเต่าตนุ 9 ตัว ซากเต่าหญ้า 2 ตัว ซากโลมาอิรวดี 1 ตัว สาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากเกิดจากการป่วยตามธรรมชาติ บางส่วนติดเครื่องมือประมงประเภทอวน และเมื่อสัตวแพทย์ทำการผ่าซากพบว่า ในระบบทางเดินอาหาร มีเศษอวนไนลอน เชือกกระสอบ เศษพลาสติก ซึ่งสัตว์คิดว่าเป็นอาหารจึงกินเข้าไปอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้สัตว์ตายได้

✽ศวทก. รับแจ้งเหตุสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น และสถานการณ์ฉุกเฉินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โทรศัพท์ 07751 0213-4โทรสาร 0 7751 0215 http://dmcrth.dmcr.go.th

 

ดาวน์โหลด

ข่าวชุมพร_Feb_63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.00 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 180