ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายหาดบริเวณชายหาด จังหวัดชุมพร

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายหาดบริเวณชายหาด จังหวัดชุมพร

วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยกลาง ออกปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายหาด บริเวณชายหาดสะพลี และบริเวณชายหาดสันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร โดยเก็บตัวอย่างด้วยวิธี Systematic โดยกำหนดแนวเส้น 3 แนว (หัวหาด กลางหาด ท้ายหาด) แต่ละแนวเส้น ให้แบ่งจุดเก็บตัวอย่างแนวละ 6 จุด โดยแบ่งให้ระยะห่างระหว่างจุดเท่ากัน จำนวน 3 ซ้ำ โดยใช้ Quadrate ขนาด 25 x 25 cm. เก็บทรายลึก 15 cm.เพื่อศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน และวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ (Organic matter) และขนาดอนุภาคของตะกอนดิน (Grain size)โดยการเก็บตัวอย่าง ใช้ Core ขนาด 1.5-2.0 นิ้ว เก็บตัวอย่างลึก 15 cm. จุดละ 2 ซ้ำ พร้อมศึกษาความลาดชันของชายหาดตัวอย่างที่รวบรวมได้นำกลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ดาวน์โหลด

3
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 151