ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

วันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง  เดินทางไปราชการ เพื่อสำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมการดำเนินการรองรับงานธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลในพระราชดำริ (อพ.สธ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยสำรวจพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งและในแหล่งน้ำในพื้นที่ปกปัก ศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ วางแผนการดำเนินการแปลงชำกล้าไม้ รวมถึงการจัดวางศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล นำตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้มาทำการจำแนกชนิดและเก็บรักษาเพื่อไว้จัดแสดงในโอกาสต่อไป

ดาวน์โหลด

7
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 1.98 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 232