ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก.ติดตามผลการวิจัยเพื่อฟื้นฟูหญ้าทะเล จากการทดลองปลูกหญ้าทะเล

ศวทก.ติดตามผลการวิจัยเพื่อฟื้นฟูหญ้าทะเล จากการทดลองปลูกหญ้าทะเล

วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ งานวิจัยหญ้าทะเล กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
ออกปฏิบัติราชการที่อ่าวเตล็ด  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อติดตามผลการวิจัยเพื่อฟื้นฟูหญ้าทะเล  จากการทดลอง
ปลูกหญ้าทะเลในแต่ละระดับความลึกต่าง ๆ  เมื่อเดือนมกราคม  ๒๕๖๓  พบว่าอัตรารอดและการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลอยู่ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ  ควบคู่ไปกับการตรวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีมีความสัมพันธ์กัน อาทิ คุณภาพน้ำ สภาพพื้นทะเลและสัตว์ทะเล
หน้าดิน   มีการสุ่มเช็คการเข้ามาอาศัยของสัตว์น้ำถือว่าน่าพอใจมากเมื่อเทียบกับบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเล ซึ่งชุมชนพื้นที่ได้รับทราบ
ข้อมูลแล้วเข้าใจถึงความสำคัญของแหล่งทรัพยากรชนิดนี้ และหวังที่จะให้มีการต่อยอดกิจกรรมต่อไป

ดาวน์โหลด

26_5_9
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 226