ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตาม ประเมินอัตราการรอดและการเจริญเติบโตปะการังบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูปะการัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดตาม ประเมินอัตราการรอดและการเจริญเติบโตปะการังบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูปะการัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่  16-22  พ.ค. 2563 เจ้าหน้าที่งานปะการัง  ศวทก.ชุมพร  เดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามประเมินอัตราการรอด
และการเจริญเติบโตของปะการังที่ฟื้นฟู และสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณเกาะกระเต็นฝั่งตะวันออก เกาะกระเต็นฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ
และบริเวณอ่าวท้องพลู โดยวิธีดำน้ำลึก ผลการสำรวจเบื้องต้นน้ำทะเลลึกประมาณ 3-5 ม. อุณหภูมิน้ำ 31 °C ความเค็ม 30 ppt ทัศนวิสัย
ใต้น้ำประมาณ  2-3 ม.  พร้อมติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำทะเล  (Data Loggers) ได้ทำการติดตามการปลูกปะการังบนอิฐบล็อก และปลูก
ในแนวปะการังธรรมชาติโดยวิธีสำรวจใช้ควอแดรท  ขนาด 1 ตร.ม.  จำนวน  60  ควอแดรท  พร้อมถ่ายภาพบันทึกข้อมูล และสิ่งมีชีวิต
ในแนวปะการัง พบปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังเขากวาง(Acropora sp.) และชนิดปลา ได้แก่ ปลาสลิดหินหางขลิบดำ
(Chromis ternatensis)

ดาวน์โหลด

27_5_1
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 161