ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2563

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์  

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ต้นเหตุโรคโควิด-๑๙ ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ขอสนับสนุนนโยบายรัฐร่วมกัน ต้านภัยโควิด-๑๙ โดยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านควรใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด ใช้ลิฟท์ก็ไม่ยืนชิดติดกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสคนป่วยหรือกลุ่มคนเสี่ยง หมั่นล้างมือ และหากมีอาการไข้รีบไปพบแพทย์ ที่สำคัญอีกอย่างคือต้องไม่ลืม การลด ละ เลิกใช้ภาชนะพลาสติกกันด้วยน๊า

น้องเต่ามะเฟือง...แห่งปี 63

กรม ทช. "สุดปลื้ม ปี 63 มีลูกเต่ามะเฟืองปล่อยลงทะเลอันดามัน ๓๕๑ ตัว" ภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต รวม ๗ แห่ง ตลอดระยะเวลา ๕ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓) ทำให้สามารถเฝ้าระวัง ดูแล และอนุบาลลูกเต่ามะเฟือง ตั้งแต่แม่เต่าเริ่มวางไข่รังแรกเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนถึงวันที่จัดการไข่รังที่ ๑๑ ที่หาดไม้ขาว ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย โดยมีลูกเต่ามะเฟืองฟักเป็นตัวและปล่อยคืนลงสู่ทะเลอันดามันได้รวม ๓๕๑ ตัว นับเป็นผลสำเร็จอย่างมากที่สุดในรอบ ๒๐ ปี โดยสถิติเดิมที่เต่ามะเฟืองเคยขึ้นมาวางไข่มากสุดในปี ๒๕๔๒ อยู่ที่ ๙ รังเท่านั้น

เย้ๆ...มาแล้วลูกเต่าตนุปัตตานี

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง นำไข่เต่าทะเลจากชายหาดบ้านระเวง
ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ซึ่งแม่เต่าขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา จำนวน ๖๑ ฟอง และเริ่มทยอยฟักออกเป็นตัวในช่วงวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ รวมที่ฟักออกจากไข่ ๕๑ ตัว ไข่เสีย ๖ ฟอง และไข่ลม ๔ ฟอง ลูกเต่าตนุที่ฟักในครั้งนี้มีสภาพแข็งแรง ว่ายน้ำได้ดี จึงนำลูกเต่าทั้งหมดลงสู่บ่อพักเพื่ออนุบาล และเฝ้าติดตามสุขภาพของลูกเต่าต่อไป

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ไข่เต่าตนุฟักแล้ว....จากที่ ศวทก. ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ว่ามีเต่าตนุขึ้นวางไข่ในพื้นที่เกาะ
สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ลูกเต่าตนุเริ่มโผล่ออกมาจากหลุม จากการตรวจสอบพบว่าถุงไข่แดงบริเวณท้องของลูกเต่ายุบลงค่อนข้างมาก ซึ่งแสดงว่าลูกเต่าฟักมาก่อนหน้าแล้ว จึงประสานให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและทำการนับลูกเต่าก่อนปล่อย และย้ายไข่บางส่วนมาพักในลังก่อนปล่อยโดยพบลูกเต่าฟัก 92 ตัว ไข่ไม่ฟักและพบการติดเชื้อรา 22 ฟอง ลูกเต่าตายเนื่องจากออกจากไข่ไม่ได้ 5 ตัว และมีไข่ 1 ฟองที่สงสัยว่ายังไม่ตายจึงประสานงานให้ฟักต่อในลังโฟม รวมเป็นไข่ทั้งสิ้น 120 ฟอง

 

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่งานปะการัง กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทก.ชุมพรร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เดินทางไปราชการเกาะเต่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อสำรวจและกำหนดจุดสำหรับดำเนินการปลูกฟื้นฟูปะการังบริเวณอ่าวลึก พื้นที่เกาะเต่า  จำนวน 25 ไร่โดยแบ่งพื้นที่ฟื้นฟูปะการังตามวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 10 ไร่และเพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ จำนวน 15 ไร่ ในบริเวณอ่าวลึก พื้นที่เกาะเต่าซึ่งในพื้นที่สามารถดำเนินการปลูกได้ 3 วิธี ได้แก่ ปลูกบนซากปะการังโขดในแนวปะการังธรรมชาติ ปลูกลงพื้นแข็งอิฐบล็อกคอนกรีต และปลูกลงบนแท่งเหล็ก

ตั้งแต่ช่วงวันที่ 21 มี.ค. - 20 เม.ย. 63 ศวทก. ได้รับแจ้งสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี 1 ครั้งพบว่าเป็นซากโลมาอิรวดี 1 ตัว บริเวณแหลมซุยพบรอยถูกรัดเป็นกากบาทตามหัวและข้างลำตัวทั้งสองข้างและพบเศษอวนปูติดอยู่ในเนื้อเยื่อ สาเหตุการตายคาดว่าเกิดจากการติดเครื่องมือประมง เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อนำไปศึกษาพันธุกรรมต่อไป

✽ศวทก. รับแจ้งเหตุสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น และสถานการณ์ฉุกเฉินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โทรศัพท์ 07751 0213-4โทรสาร 0 7751 0215 http://dmcrth.dmcr.go.th

 

 

ดาวน์โหลด

ข่าวสุราษ_April_63_3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.91 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 131