ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์  

วันที่ 20 พ.ค. 63 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาแนวทางการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม รวมทั้งการรายงานความคืบหน้าจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 7 เกี่ยวกับการคัดเลือกพื้นที่ และการมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ สำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยทุกสถานที่ที่จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ให้คำนึงถึงมาตรการลดขยะพลาสติก และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ศวทก. ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 23 เม.ย. 63 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ได้ดำเนินการปล่อยเต่าทะเลจำนวน 15 ตัว ประกอบไปด้วย เต่าตนุ 9 ตัว เต่ากระ 6 ตัวซึ่งเป็นเต่าที่เกยตื้นในพื้นที่ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้ทำการรักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติและจากการตรวจเลือดพบว่าเต่าทะเลมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ ชายหาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยได้ติดเครื่องหมายเต่าทะเลทุกตัวที่ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้

ศวทก.ร่วมงาน “ป่าชายเลนแห่งชาติ”

ในช่วงเดือน พ.ค. 63 เจ้าหน้าที่ ศวทก. ได้รับแจ้งสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พบเต่าตนุติดเศษอวนบริเวณหาดบ้านหัวหรง ม.5 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร พบว่า เป็นเต่าตนุ 2 ตัว น้ำหนัก 8 และ 6.7 กก. อายุประมาณ 3 ปี ขึ้นไป สภาพร่างกายสมบูรณ์ พบบาดแผลถูกรัดและบาดลึกถึงกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ทั้งสองข้าง จึงประสานนำส่งโรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศวทก. ได้เดินทางไปรับเต่ามารักษาต่อยัง ศวทก. หากเต่าทะเลมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติจะทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

รู้จักปะการังไทย

ปะการังสมองใหญ่ Symphyllia recta เป็นชนิดที่มีขนาดผนังและร่องเล็กที่สุดในบรรดาปะการังสมองใหญ่

ปะการังลายหินอ่อน Gardineroseris planulata โคโลนีเป็นโหนกกลม ๆ คอรอลไลท์ (ช่องที่อยู่ของตัวปะการัง) เป็นเหลี่ยมขอบคม เซ็บค้าเป็นเส้นบางละเอียด

ศวทก. รับแจ้งเหตุสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น และสถานการณ์ฉุกเฉินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 โทรศัพท์ 077510213-4

โทรสาร077 510215

http://dmcrth.dmcr.go.th

 

 

 

ดาวน์โหลด

ข่าวนคร_May_63_3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 164