ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ข่าวสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

วันที่ 20 พ.ค. 63 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม วันทะเลโลก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาแนวทางการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม รวมทั้งการรายงานความคืบหน้าจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 7 เกี่ยวกับการคัดเลือกพื้นที่ และการมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ สำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยทุกสถานที่ที่จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ให้คำนึงถึงมาตรการลดขยะพลาสติก และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ศวทก. ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 23 เม.ย. 63 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ได้ดำเนินการปล่อยเต่าทะเลจำนวน 15 ตัวประกอบไปด้วย เต่าตนุ 9 ตัว เต่ากระ 6 ตัว ซึ่งเป็นเต่าที่เกยตื้นในพื้นที่ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้ทำการรักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติและจากการตรวจเลือดพบว่าเต่าทะเลมีสุขภาพสมบูรณ์ พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ ชายหาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยได้ติดเครื่องหมายเต่าทะเลทุกตัวที่ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้

ศวทก.ร่วมงาน “ป่าชายเลนแห่งชาติ”

วันที่ 12 พ.ค. 63 เจ้าหน้าที่ ศวทก. ร่วมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวัน “ป่าชายเลนแห่งชาติ” ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร

ศวทก.สำรวจพืชและสัตว์ทะเล ต.บางน้ำจืด

วันที่ ๑๒-๑๕ พ.ค. ๖๓ ฝ่ายบริการวิชาการ ศวทก. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นภายใต้กิจกรรมการดำเนินการรองรับงานธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลในพระราชดำริ (อพ.สธ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วน ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยสำรวจพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งและในแหล่งน้ำในพื้นที่ปกปัก ศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ วางแผนการดำเนินการแปลงชำกล้าไม้ รวมถึงการจัดวางศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล นำตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้มาทำการจำแนกชนิดและเก็บรักษาเพื่อไว้จัดแสดงในโอกาสต่อไป

 

วันที่ 10 พ.ค. 63 เจ้าหน้าที่ ศวทก.ชุมพร ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 
(สุราษฎร์ธานี) และกลุ่มครูสอนดำน้ำ KTDT ร่วมสำรวจแนวปะการังเกาะเต่า (กองหินชุมพร) กรณีมีการวางอวนและลอบแนวในปะการัง จากการสำรวจกองหินชุมพร  พบเครื่องมือประมง เศษอวนในแนวปะการัง และลอบอยู่บริเวณพื้นทรายนอกแนวปะการัง รวมทั้งมีเครื่องมือทำการประมงเบ็ดตกปลา จากการสำรวจไม่พบความเสียหายของปะการังและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง นอกจากนี้มีการสำรวจสถานภาพทั่วไปของแนวปะการัง พบเป็นปะการังขึ้นบนหิน แนวปะการังมีความกว้างประมาณ 110 – 180 ม. พบปลาในแนวปะการัง 17 ครอบ 49  ชนิด

ตั้งแต่ช่วงวันที่ 21 เม.ย. - 20 พ.ค. 63 ศวทก. ได้รับแจ้งสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในพื้นที่ จ.ชุมพร 6 ครั้ง พบว่าเป็นซากเต่าตนุ 4 ตัว ซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบ 1 ตัว และเป็นซากพะยูนเพศเมีย 1 ตัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ศวทก.ได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อนำไปศึกษาพันธุกรรมต่อไป

✽ศวทก. รับแจ้งเหตุสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น และสถานการณ์ฉุกเฉินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โทรศัพท์ 07751 0213-4 

โทรสาร 07751 0215

http://dmcrth.dmcr.go.th

 

 

ดาวน์โหลด

ข่าวชุมพร_May_63_2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.96 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 159