ข่าวประชาสัมพันธ์

โลมา พะยูน วาฬ ช่ายปลารึเปล่า ⁇

โลมา พะยูน วาฬ ช่ายปลารึเปล่า ⁇

ถึงแม้จะอาศัยอยู่ในน้ำ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า โลมา พะยูน และวาฬ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สามชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายปลา ว่ายน้ำและดำน้ำได้คล่องแคล่ว แต่ไม่ใช่ปลา เราสามารถแยกปลา และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกโลมา พะยูน และวาฬ ออกจากกันได้ด้วยการสังเกตง่าย ๆ เบื้องต้นดูจากทิศทางการตีครีบหาง ถ้าสะบัดไปทางซ้าย-ขวา แสดงว่าเป็นปลา ถ้าสะบัดหางขึ้นและลง แสดงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น สามารถปรับอุณหภูมิของลำตัวให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมได้ มีเกล็ดปกคลุมลำตัว หายใจทางเหงือก และส่วนมากออกลูกเป็นไข่ก่อนที่จะฟักเป็นตัวอ่อน ส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีขนปกคลุมลำตัว หายใจด้วยปอด และต้องหายใจในอากาศ

โลมา พะยูน และวาฬ มีน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกและเลี้ยงดูแลลูกอ่อนจนกว่าจะโต สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลมีลูกน้อย เพียงคราวละหนึ่งหรือสองตัว และต้องเลี้ยงลูกอยู่นานจนกว่าจะโต จึงเพิ่มจำนวนได้ช้ามาก ต่างจากปลาในทะเลซึ่งเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว โดยปกติปลาตัวหนึ่งจะวางไข่คราวละเป็นร้อยหรือเป็นพันฟอง ดังนั้นแม้ว่าตัวปลา ลูกปลา และไข่ปลาจะถูกจับและถูกกินเป็นอาหารปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมากมาย ก็ยังมีปลาจำนวนมากเกิดขึ้นใหม่ทดแทนอยู่เสมอ แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลมิได้เป็นเช่นนั้น ถ้าถูกจับหรือถูกฆ่าเพื่อใช้เป็นอาหารหรือเพื่อใช้หนังเป็นจำนวนมาก ๆ เข้าก็จะลดจำนวนน้อยลงไปอย่างรวดเร็วจนอาจสูญพันธุ์ได้ง่าย

ดาวน์โหลด

ปลารึเปล่า_1_6_2
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,194