ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช.ออกสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ บริเวณแหลมคอกวาง และปากคลองพนังตัก อ.เมือง จ.ชุมพร

ทช.ออกสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ บริเวณแหลมคอกวาง และปากคลองพนังตัก อ.เมือง จ.ชุมพร

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ ศวทก. ชุมพร กลุ่มงานนิเวศทางทะเล งานประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ออกสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ บริเวณแหลมคอกวาง
 และบริเวณปากคลองพนังตัก  อ.เมือง จ.ชุมพร จำนวน  2  สถานี  พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น จากการสำรวจพบแมงกะพรุนลอดช่อง Lobonema smithii ความหนาแน่น ประมาณ 50 ตัว/ตารางกิโลเมตร. ตัวอย่างแมงกะพรุนที่เก็บได้จะทำการตัดเนื้อเยื่อเก็บรักษาสภาพในแอลกอฮอล์เพื่อส่งไปวิเคราะห์ DNA สำหรับแมงกะพรุนเก็บรักษาสะภาพโดยการดองฟอร์มาลีนเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลแมงกะพรุนในพื้นที่อ่าวไทยต่อไป 

ดาวน์โหลด

2_6_4
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 215