ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช.ชุมพร ร่วมกับชุมชนอ่าวเตล็ด ย้ายปลูกหญ้าทะเล

ทช.ชุมพร ร่วมกับชุมชนอ่าวเตล็ด ย้ายปลูกหญ้าทะเล

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ ศวทก. ชุมพร กลุ่มงานนิเวศทางทะเล งานวิจัยหญ้าทะเล ร่วมกับพี่น้องชุมชนอ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

ดำเนินการฟื้นฟูหญ้าทะเลด้วยเทคนิคการย้ายปลูกในพื้นที่อ่าวเตล็ด โดยย้ายปลูกหญ้าทะเลชนิดหญ้าคาทะเล จำนวน 7,000 ต้น ปลูกในพื้นที่ 4 ไร่ 

เป็นกิจกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  60 คน

ดาวน์โหลด

2_6_6
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 224