ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลมีค่าโดยสรุป ดังนี้

- ความลึกน้ำ 0.4 – 11.1 m.

- ความโปร่งแสง 0.1 – 4.0 m.

- อุณหภูมิน้ำ 30.5  – -32.9 °C

- ความเค็ม 26.322 – 32.585 psu

- ความเป็นกรดด่าง 7.82 – 8.35

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ  4.28 – 7.63 mg/L

พร้อมทั้งเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียและวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในห้องปฏิบัติการต่อไป

ดาวน์โหลด

6_6_1
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 175