ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยฯ ชุมพร ร่วมกับพี่น้องชุมชนเกาะพะงัน จัดกิจกรรมย้ายปลูกหญ้าทะเลแบบบูรณาการ

ศูนย์วิจัยฯ ชุมพร ร่วมกับพี่น้องชุมชนเกาะพะงัน จัดกิจกรรมย้ายปลูกหญ้าทะเลแบบบูรณาการ

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 งานวิจัยหญ้าทะเล กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเลตามโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน   ในพื้นที่บ้านท้องศาลา  อ.เกาะพะงัน  จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีแหล่งหญ้าทะเลจำนวนมาก มีความอุดมสมบูรณ์สูงสภาพพื้นที่เป็นที่ราบบริเวณน้ำตื้นริมเกาะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล  ปัจจุบันพบว่ามีหญ้าทะเลหลายแหล่งอยู่ในสภาพตื้นมาก และส่วนหนึ่งจะผึ่งแห้งตายในช่วงหน้าแล้ง กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการย้ายปลูก  โดยรวบรวมต้นหญ้าทะเลที่อยู่ในที่ดอน ไปปลูกในที่ลุ่มต่ำ  เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล  โดยมีกิจกรรมย้ายปลูกหญ้าทะเล ชนิดหญ้าคาทะเลจำนวน 13,000 ต้น  ปลูกในพื้นที่ 8 ไร่  เป็นกิจกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน

ดาวน์โหลด

9_6_5
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.77 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 177