ข่าวประชาสัมพันธ์

แมงกะพรุน แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ในท้องทะเล ตอนที่ 3

แมงกะพรุน แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ในท้องทะเล ตอนที่ 3

การสืบพันธุ์ของแมงกะพรุน มี ๒ แบบ ได้แก่ แบบอาศัยเพศ และแบบไม่อาศัยเพศ โดยแบบอาศัยเพศ จะเกิดขึ้นหลังจากไข่และน้ำเชื้อผสมกัน จากนั้นจะพัฒนาเป็นตัวอ่อนที่มีขนรอบตัว เรียกระยะนี้ว่า ระยะพลาลูล่า (planula) ซึ่งจะลงพื้นและคลานไปหาจุดที่เหมาะสม และพัฒนารูปร่างให้คล้ายกับดอกไม้ทะเล มีปากและหนวดอยู่ด้านบน ซึ่งเรียกระยะนี้ว่า ระยะโพลิป (polyp) จากนั้นจะมีการแตกหน่อออกไปเป็นชั้นๆ เรียกระยะนี้ว่า ระยะสโตรบิล่า (strobila) และหลุดออกไปเป็นตัวๆ เป็นแมงกะพรุนขนาดเล็ก หรือระยะอีไฟร่า (ephyra) หลังจากนั้น ก็จะเริ่มคว่ำลำตัวลง โดยเอาหนวดลงด้านล่าง เรียกระยะนี้ว่าระยะเมดูซ่า (medusa) เติบโตจนเป็นแมงกะพรุนขนาดใหญ่ต่อไป


#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth #แมงกะพรุน

ดาวน์โหลด

รู้จักเพื่อนเรา แมงกะพรุน เพื่อนใต้ทะเล ตอนที่ ๓
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 208