ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ติดตามประเมินอัตราการรอดและการเติบโตการฟื้นฟูปะการัง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ศวทก. ติดตามประเมินอัตราการรอดและการเติบโตการฟื้นฟูปะการัง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่งานปะการัง กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทก. เดินทางไปราชการ จ. สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามประเมินอัตราการรอดและการเติบโตการฟื้นฟูปะการัง และสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณอ่าวศรีธนู โดยวิธีดำน้ำลึก ผลการสำรวจเบื้องต้น น้ำทะเลลึกประมาณ 7-8 เมตร อุณหภูมิน้ำ 32 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ 1-2 เมตร ได้ทำการติดตามการปลูกฟื้นฟูปะการังบนอิฐบล็อก โดยวิธีสำรวจใช้ควอแดรท ขนาด 1 ตารางเมตร จำนวน 30 ควอแดรท พร้อมถ่ายภาพปะการังและบันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง และสำรวจเศษปะการังในพื้นที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด

22_6_6
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 179