ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณ จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณ จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563 กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเลพื้นที่ จ. ชุมพร และ จ. สุราษฎร์ธานี รวม 24 สถานี  ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุป ดังนี้

- ความลึกน้ำ 1.1-11.8 m.

- ความโปร่งแสง 0.1 – 4.0 m.

- ความเค็ม 5 - 34 ppt

- อุณหภูมิ 29.6 – 31.5 °C

- ความเป็นกรด-ด่าง 7.26-8.18

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 2.89-7.78 mg/l

พร้อมทั้งเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอื่นๆ ที่ห้องปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

22_6_11
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.87 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 125