ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางทะเลและชายฝั่ง จ.สุราษฎร์ธานี

ศวทก. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางทะเลและชายฝั่ง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล รวมถึงความเป็นกรดของน้ำทะเล ในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรและบริเวณเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลมีค่าโดยสรุป ดังนี้

- ความลึกน้ำ 2.3 – 19.2 m. 

- ความโปร่งแสงในน้ำ 2.0-15.0 m.

- ความโปร่งแสงในน้ำ 2.0-15.0 m.

- อุณหภูมิ 30.5-31.5 °C

- ความเค็ม 30 – 32 ppt

- ค่าความเป็นกรดด่าง 8.16 – 8.32

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 6.99 – 7.98 mg/l     

จากนั้นได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติการ ต่อไป

ดาวน์โหลด

22_6_20
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.99 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 158