ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะไข่

ศวทก. ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะไข่

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่งานปะการัง กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ชุมพร เดินทางไปราชการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามงานฟื้นฟูวิจัยปะการังบริเวณเกาะไข่และเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก Data Logger จากการสำรวจเบื้องต้นน้ำทะเลลึกประมาณ 3-5 เมตร อุณหภูมิน้ำประมาณ 30 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31 ppt ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ 1-2 เมตร ผลจากการเทียบสีแผนภูมิสุขภาพปะการัง (Coral Watch Chart) พบปะการังฟอกขาวบางส่วนในปะการังรูปทรงก้อน และมีตะกอนปกคลุมในปะการังรูปทรงก้อน พร้อมจดบันทึกข้อมูลพร้อมถ่ายภาพ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไป