ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ชุมพร ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

ศวทก. ชุมพร ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล รวมถึงความเป็นกรดของน้ำทะเล ในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชุมพร และบริเวณเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำทะเล แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุป ดังนี้

- ความลึกน้ำ 2.3 – 19.2 m. 

- ความโปร่งแสงในน้ำ 2.0 – 15.0 m. 

- อุณหภูมิ 30.5 – 31.5 °C 

- ความเค็ม 30 – 32 ppt

- ค่าความเป็นกรดด่าง 8.16 – 8.32

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ 6.99 – 7.98 mg/l

ดาวน์โหลด

22_6_20
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.99 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 136