ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ชุมพร ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ศวทก. ชุมพร ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 15-22 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่งานหญ้าทะเล กลุ่มนิเวศทางทะเล ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณ อ่าวโจรคร่ำ ท่าเรือราชา และอ่าวหน้าถ้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พบชนิดหญ้าทะเล 4 ชนิด หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis), หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia), หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) และหญ้าใบมะกรูด และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) ครอบคลุมพื้นที่หญ้าทะเล 500 ไร่  สถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี  คุณภาพน้ำเบื้องต้นได้แก่  ความลึก 0.1- 2.5 เมตร อุณหภูมิ 30-31 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31-32 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 7.8-8.2 พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายละเอียดปนโคลนและซากปะการังไม่พบขยะทะเลในแหล่งหญ้าทะเล

ดาวน์โหลด

22_6_31
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 171