ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ชุมพร ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเล บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช

ศวทก. ชุมพร ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเล บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 22 -26 มิถุนายน 2563 กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก. ชุมพร) ดำเนินการออกสำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเลและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเลรวมทั้งความเป็นกรดของน้ำทะเล ในพื้นที่ชายฝั่ง และเกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช คุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ระหว่างการแปรผลจากเครื่อง CTD สำหรับผลการวิเคราะห์ alkalinity และความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

29_6_5
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 129