ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ชุมพร ร่วมกับพี่น้องชุมชนในพื้นที่จัดกิจกรรมย้ายปลูกหญ้าทะเลบริเวณอ่าวเตล็ด จ.นครศรีธรรมราช

ศวทก. ชุมพร ร่วมกับพี่น้องชุมชนในพื้นที่จัดกิจกรรมย้ายปลูกหญ้าทะเลบริเวณอ่าวเตล็ด จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก) จังหวัดชุมพร ร่วมกับพี่น้องชุมชนอ่าวเตล็ด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มคนรักษ์หญ้าทะเลจากจังหวัดระนอง ดำเนินการฟื้นฟูหญ้าทะเลด้วยเทคนิคการแยกกอในพื้นที่อ่าวเตล็ด โดยย้ายปลูกหญ้าทะเลชนิดหญ้าคาทะเล จำนวน 7,000 ต้น ปลูกในพื้นที่ 4 ไร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน พร้อมนี้ได้ทำการติดตามผลการย้ายปลูกหญ้าทะเลที่ย้ายปลูกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พบว่ามีอัตรารอดสูง มีการเจริญเติบโตดี รากใหม่พัฒนาดี มีสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยจำนวนมาก

ดาวน์โหลด

30_6_5
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 219