ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 157