ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก.สำรวจสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

ศวทก.สำรวจสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเวศทางทะเล  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ชุมพร (ศวทก.) ดำเนินการ สำรวจและติดตาม สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอนพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณแหลมซุย,แหลมโพธิ์,คลองพุมเรียง และปากคลองไชยา พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือหญ้าใบพาย(Halophila beccarii) และ หญ้าใบมะกรูด ( Halophila ovalis) ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง  สภาพแวดล้อมทั่วไป คุณภาพน้ำลึก 0.2 - 1.5 เมตร ความเค็ม 20-30 พีพีที อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.0 พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน

ดาวน์โหลด

9_7_1
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 154