ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. เก็บข้อมูลและติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล

ศวทก. เก็บข้อมูลและติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล

วันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ฯ ดำเนินการเก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณ เกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา และเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพร และหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุปดังนี้

- ความลึกน้ำ     2.5-3.0 เมตร

- ความโปร่งแสง   2.5-3.0 เมตร 

- อุณหภูมิน้ำ  30.0-30.4 °C 

- ความเค็ม  31-32 ptt

- ความเป็นกรด-ด่าง  8.21-8.29 

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 7.04-7.33 mg/L

สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก data Temperature logger  อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

ดาวน์โหลด

9_7_6
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 114