ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ชุมพร สำรวจสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศวทก. ชุมพร สำรวจสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) สำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล  บริเวณเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis)  หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)ครอบคลุมพื้นที่ 158 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อย สภาพแวดล้อมทั่วไปความลึก 0.3-2.5  อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ความเค็ม  35 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 7  พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายละเอียดปนเศษเปลือกหอย

ดาวน์โหลด

14_7_1
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 1.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 195