ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติก

ศวทก. ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติก

วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติกในน้ำทะเล ดินตะกอน และสิ่งมีชีวิต (หอยแมลงภู่) เพื่อศึกษาปริมาณของไมโครพลาสติกที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตดังกล่าว บริเวณอ่าวทุ่งมหา จังหวัดชุมพร หาดสำเร็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และปากน้ำขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อนำกลับมาวิเคราะห์หาปริมาณในห้องปฎิบัติการต่อไป

ดาวน์โหลด

20_7_1
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 1.77 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 122