ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศวทก. สำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13-17 กรกฏาคม 2563 กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ดำเนินการ สำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอนพื้นที่อำเภอท่าฉาง และ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือหญ้าใบพาย (Halophila beccariiพื้นที่ 3,623 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง สภาพแวดล้อมทั่วไปความลึก 0.3-1.5 เมตร อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความเค็ม  5 พีพีที ความเป็นกรด-ด่าง 7.3  พื้นทะเลมีลักษณะเป็นโคลนเหลวปนเปลือกหอย

ดาวน์โหลด

20_7_5
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 1.00 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 143