ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศชายหาด จ.ชุมพร

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศชายหาด จ.ชุมพร

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยกลาง (ศวทก.) ออกสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรในระบบนิเวศชายหาดบริเวณชายหาดสะพลี และชายหาดสันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร  โดยเก็บตัวอย่างด้วยวิธี Systematic กำหนดแนวเส้น 3 แนว (หัวหาด กลางหาด ท้ายหาด) แต่ละแนวเส้น ให้แบ่งจุดเก็บตัวอย่างแนวละ 6 จุด โดยแบ่งให้ระยะห่างระหว่างจุดเท่ากัน จำนวน 3 ซ้ำ โดยใช้ Quadrate ขนาด 25 x 25 cm. เก็บทรายลึก 15 cm. เพื่อศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน และวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ (Organic matter) และขนาดอนุภาคตะกอนดิน (Grain size) โดยใช้ Core ขนาด 1.5-2.0 นิ้ว เก็บตัวอย่างลึก 15 cm. จุดละ 2 ซ้ำ พร้อมศึกษาความลาดชันของชายหาด รวบรวมตัวอย่างที่ได้นำกลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ดาวน์โหลด

4_8_5
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 0.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 203