ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลอ่าวทุ่งคา-สวี จ.ชุมพร

สำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลอ่าวทุ่งคา-สวี จ.ชุมพร

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณปากคลองสวีเฒ่า และปากคลองทุ่งคา อ่าวทุ่งคา-สวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  พบหญ้าทะเลเพียงชนิดเดียว คือ หญ้าใบพาย (Halophila beccarii ) ครอบคลุมพื้นที่รวม 4,740 ไร่  สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง  สภาพแวดล้อมทั่วไป น้ำลึก 0.1 เมตร ความเค็มน้ำ 29 พีพีที อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 8.0 พื้นทะเลมีลักษณะเป็นโคลน

ดาวน์โหลด

4_8_17
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 1.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 171