ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างพื้นที่หมู่เกาะสมุยตอนเหนือ จ.สุราษฎร์ธานี

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างพื้นที่หมู่เกาะสมุยตอนเหนือ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์และพืชทะเล  ข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมบางประการ ในพื้นที่กลุ่มเกาะสมุยตอนเหนือ บริเวณเกาะราหิน ราเทียน เกาะลุมหมูน้อย เกาะส้ม เกาะฟาน และเกาะมัดหลัง  ตามโครงการเร่งรัดจัดทำข้อมูลทางวิชาการเพื่อรองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ทช. พ.ศ. 2558  (ม.17, 20, 21 และ 22) เพื่อจัดทำข้อเสนอพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มเกาะสมุยตอนเหนือ  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่าสภาพทั่วไป เป็นเขตน้ำตื้น มีแนวปะการังพื้นราบอยู่แนวนอกชายฝั่ง  ช่วงน้ำลงต่ำสุดพื้นทะเลส่วนใหญ่จะแห้ง พบสัตว์น้ำ 60 ชนิด หญ้าทะเล 4 ชนิด สาหร่ายทะเล 5 ชนิด

ดาวน์โหลด

4_8_31
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 2.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 237