ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน และตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน และตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง

วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 63 กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร และปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในห้องปฏิบัติการต่อไป ส่วนผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล โดยมีค่าดังนี้

- ความลึกน้ำ 0.3 – 10.7 เมตร

- ความโปร่งแสง 0.1 – 1.8 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 26.1 – 30.4 องศาเซลเซียส

- ความเค็ม 14 – 32 ppt

- ความเป็นกรดด่าง 7.44 – 8.21

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.67 – 8.24 mg/L

ดาวน์โหลด

17_8_1
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 2.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 126