ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. เข้าร่วมกำกับดูแลโครงการนำร่องวางขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ศวทก. เข้าร่วมกำกับดูแลโครงการนำร่องวางขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

วันที่ 5-10 สิงหาคม 2563  ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ากำกับดูแลโครงการนำร่องการนำขาแท่นผลิตปิโตรเลียม 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยดำเนินร่วมกับ  บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทเตตร้า เทค อิงค์ โดยการวางควอแดรท (quadrat) ถ่ายรูป และใช้หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำระยะไกล(ROV)  ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  และ  eDNA  พร้อมทั้งมวลชีวภาพของสิ่งมีชีวิตเกาะติดขาแท่น และปลาที่เข้ามาอาศัยบริเวณขาแท่น FUWM  ผลสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มปะการังอ่อน ปะการังถ้วยส้ม ปะการังดำ ฟองน้ำ หอยนางรม หอยเบี้ย ไฮดรอยด์ ไบรโอซัวดาวเปราะ กุ้ง ปูปะการัง และปลาสลิดหิน นอกจากนี้ได้ร่วมตรวจสอบพิกัดก่อนการจัดวางขาแท่น  FUWM บนเรือยกขนาดใหญ่ (การเดินทางใช้เวลา  51  ชั่วโมง  จากพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมฟูนานถึงพื้นที่จัดวาง) ทั้งนี้ได้จัดวางขาแท่นแรก  จากทั้งหมด  7  ขาแท่น  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 22.30 น. ซึ่งจะมีการติดตั้งทุ่นเครื่องหมายเดินเรือ  (ทุ่นไฟ)  และจะทยอยจัดวางจนครบ  7  ขาแท่น ประมาณปลายเดือนกันยายน 2563

ดาวน์โหลด

17_8_10
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 1.77 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 150