ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ติดตามผลการฟื้นฟูปะการังโดยการปลูกเสริมบริเวณอ่าวลึก สุราษฎร์ธานี

ศวทก. ติดตามผลการฟื้นฟูปะการังโดยการปลูกเสริมบริเวณอ่าวลึก สุราษฎร์ธานี

วันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่งานปะการัง กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจรับงานปลูกกิ่งปะการังบนอิฐบล็อก และติดตามประเมินอัตราการรอดและการเติบโตของปะการังที่ฟื้นฟู และสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณอ่าวลึก ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยวิธีดำน้ำลึก ผลการสำรวจเบื้องต้น น้ำทะเลลึกประมาณ 8-10 เมตร อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ 8-12 เมตร ได้ทำการติดตามการปลูกปะการังบนอิฐบล็อก และปลูกบนโครงสร้างเหล็ก โดยวิธีสำรวจใช้ควอแดรท ขนาด 1 ตารางเมตร จำนวน 15 ควอแดรท  พร้อมถ่ายภาพบันทึกข้อมูล และสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง พบปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) และปะการังเขากวาง (Acropora sp.) พบชนิดปลาสลิดหินเหลืองมะนาว (Lemon damselfish) ปลาสลิดหินหูดำ (Alexander damsel) และปลาสลิดหินหางขลิบดำ(Chromis ternatensis)

ดาวน์โหลด

17_8_16
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 2.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 209