ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 63 กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งโครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่ง บริเวณจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี รวม 24 สถานี เพื่อวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการ ส่วนผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล โดยมีค่าสรุปดังนี้

- ความลึกน้ำ 0.5 - 11.6 เมตร

- ความโปร่งแสง 0.1 - 5.3 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 26.8 - 30.8 องศาเซลเซียส 

- ความเค็ม 12 - 32 ppt

- ความเป็นกรดด่าง 7.35 - 8.21

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.43 - 8.23 mg/L 

ดาวน์โหลด

17_8_20
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 1.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 130