ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ออกสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ บริเวณแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

ศวทก. ออกสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ บริเวณแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเวศทางทะเล งานประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ออกสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ บริเวณแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จำนวน 5 สถานี ได้แก่ หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน  จ.ชุมพร อ่าวแม่หาด อ่าวโฉลกหลำ และหาดริ้น อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี อ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชพร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นจากการสำรวจบริเวณอ่าวแม่หาดและอ่าวโฉลกหลำโดยใช้แสงไฟล่อพบแมงกะพรุนไฟ (Chrysaora sp.) จำนวน 10 ตัว และแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) จำนวน 3 ตัว ส่วนบริเวณหาดริ้น อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน  จ.ชุมพร และอ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช สำรวจโดยใช้อวนลอยกุ้ง 3 ชั้น ไม่พบตัวอย่างแมงกะพรุน แต่ได้รับตัวอย่างแมงกะพรุนจากชาวประมงอ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 12 ตัวแบ่งเป็นแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) จำนวน 2 ตัว แมงกะพรุนกล่องสายเดี่ยว (Morbakka  sp.) จำนวน 2 ตัวและแมงกะพรุนกล่องหลายสาย (Chiropsoides buitendijki) จำนวน 8 ตัว

ดาวน์โหลด

2_9_14
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 2.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 152