ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณเกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศวทก. สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณเกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17-21 สิงหาคม 63 กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลชายฝั่ง โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุปดังนี้

- ความลึกน้ำ 3.4 - 17.1 เมตร

- ความโปร่งแสง 1.6 - 6.1 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 29.0 - 30.7 องศาเซลเซียส

- ความเค็ม 27 - 30 ppt

- ความเป็นกรดด่าง 8.13 - 8.21

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.00 - 7.84 mg/L

จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอื่นๆ

ที่ห้องปฏิบัติการต่อไป

ดาวน์โหลด

2_9_15
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 1.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 138