ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ลงพื้นที่ศึกษาอุณหภูมิน้ำทะเล

ศวทก. ลงพื้นที่ศึกษาอุณหภูมิน้ำทะเล

วันที่ 14 - 18 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ ศวทก. ดำเนินการเก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล  บริเวณ เกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา และเกาะลังกาจิว จ.ชุมพร และหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี  และตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น    

ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุป ดังนี้

- ความลึกน้ำ 1.6-8.5 เมตร

- ความโปร่งแสง 1.6-6.5 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 30.0-30.8 องศาเซลเซียส

- ความเค็ม 29-30 ppt

- ความเป็นกรด-ด่าง 8.10-8.13

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.85-7.71  mg/L

สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก data Temperature logger  อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

ดาวน์โหลด

S__17817619
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 147