ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2563
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.83 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 157