ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการังพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ศวทก. สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการังพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วันที่ 21-25 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปะการัง ศวทก. ชุมพร เดินทางไปราชการ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อสำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณชายฝั่งปะทิว พบปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Poriteslutea) ปะการัง ดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังกาแล็คซี่ (Galaxea sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) พบเศษอวนปกคลุมปะการังและตะกอนขึ้นปกคลุมปะการังบางพื้นที่