ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง จ. สุราษฎร์ธานี

ศวทก. ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2563 กรม ทช. โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) และหน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะพะงัน (เกาะเต่า) ร่วมกับกลุ่ม Care for Coral ร้านดำน้ำ New Heaven และอาสาสมัครจากพื้นที่เกาะเต่า รวม 60 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกฟื้นฟูปะการังบริเวณหาดเทียน เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการนำกิ่งปะการังที่แตกหักไปติดกับวัสดุเหลือใช้ (ขวด) บนฐานซีเมนต์ จำนวน 8 กอง และปลูกฟื้นฟูบนโครงสร้างเหล็กทรงปิรามิด จำนวน 6 ชุด รวมจำนวนปะการัง 250 กิ่ง นอกจากนี้ยังร่วมกันดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง