ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ติดตามงานฟื้นฟูปะการัง จ.สุราษฎร์ธานี

ศวทก. ติดตามงานฟื้นฟูปะการัง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปะการัง ศวทก. ชุมพร เดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามงานฟื้นฟูปะการังสำหรับเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวลึก เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการสำรวจเบื้องต้นความลึกน้ำ 9-10 เมตร อุณหภูมิน้ำทะเล 30 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัยใต้น้ำ 2-3 เมตร ได้ดำเนินการติดตามประชากรปลาโดยใช้วิธีการอัดคลิปวิดิโอเป็นเวลา 10 นาที จำนวน 10 แปลง กลุ่มปลาที่พบส่วนใหญ่เป็น  กลุ่มปลาสลิดหิน (Pomacentridae) กลุ่มปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดจะรายงานให้ทราบในภายหลัง