ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIF

ดาวน์โหลด

รายละเอียดประกอบบัญชีีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 ก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 147