ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
เดือน ตุลาคม 2563

ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) 
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 ประจำ 2564 - ตุลาคม 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140